OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Vodič Gorazd

Kaj je geologija?

Zdravo! Jaz sem vodič Gorazd in razložil ti bom, kaj je pravzaprav ta geologija. Si vedel, da so ljudje, ki raziskujejo kamnine geologi?

 

Geologija je veda o našem planetu, Zemlji. Odgovarja na vprašanja:

 • Kako je nastala?
 • Iz česa je sestavljena?
 • Kako se je spreminjala?

Geologi izdelujejo geološke karte. S tem nam pomagajo razumeti zgodovino Zemlje in nas usmerjajo pri:

 • iskanju pomembnih mineralov Klemen, na primer diamantov,
 • iskanju goriv Egon, na primer nafte,
 • reševanju težav s potresi Poldi, poplavami, plazovi...

Geološka karta sveta s portala OneGeology

Zemlja je stara kar okrog 4,6 milijarde let! Od začetka do danes se je veliko, veliko dogajalo.

Spirala poteka iz sredine navzven - od sedanjosti do začetka življenja na Zemlji. Vsako obdobje Zemljine zgodovine ima svoje ime in značilna bitja.

Spirala poteka iz sredine navzven - od sedanjosti do začetka življenja na Zemlji. Vsako obdobje Zemljine zgodovine ima svoje ime in značilna bitja.
Klikni na sliko za povečavo in glej legendo

 1. neogen
 2. paleogen
 3. kreda
 4. jura
 5. trias
 6. perm
 7. karbon
 8. devon
 9. silur
 10. ordovicij
 11. kambrij
 12. predkambrij

Več o geologiji

Z bolj znanstvenimi besedami je geologija veda o nastanku, zgradbi, sestavi in zgodovini Zemlje, ki vključuje tudi študij razvoja življenja in procesov, ki so privedli do planeta, kakršnega poznamo danes.

V geologiji je kamnina naravna zmes mineralov. Zemljina skorja je sestavljena iz kamnin.

The earth's crust is divided into large pieces like a jigsaw. These pieces are called plates. The plates sometimes collide causing one to move under the other, this is called subduction. The subducted plate melts making magma that rises to the surface, creating volcanoes.

Klikni na sliko za povečavo in glej legendo

Zemljina skorja je nekako tako kot sestavljanka razdeljena na kose, ki jih imenujemo plošče ali tektonske plošče. Plošče se včasih zaletijo na tak način, da se začne ena podrivati pod drugo. Takem procesu rečemo podrivanje ali subdukcija. Plošča, ki se podriva, se v globinah tali. Tako nastaja magma, ki se želi na vsak način dvigati proti površju. Če ga doseže, nastanejo vulkani.

 1. oceanska skorja
 2. hlapi in talina izpodrinjene oceanske plošče
 3. kontinentalna skorja
 4. peridotitna talina
 5. podrivajoča se oceanska plošča
 6. plašč

Sodeluj

 • Preiskusi svoje znanje o geologiji v našem kvizu