OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

1G Kids


Belemnitler

Belemnitler dünya tarihinde Jura ve Kretase olarak bilinen dönemler arasında yaşamış olan denizel canlılardır. Bugünün yaşayan canlı formlarından, mürekkepbalıklarına şekilsel açıdan benzerlik göstermektedirler. Ancak mürekkepbalıklarına oranla daha sert bir iskelet yapısına sahiptirler. Belemnit kuyruğu şekil olarak kurşunu andırmaktadır. Belemnitlerin genellikle kuyruk kısımları doğada fosil olarak karşımıza çıkmaktadır.

Belemnitler 200 milyon yıl önce yaşamaya başlayıp, 65 milyon yıl önce nesilleri tökenmiş olan canlılardır. Genellikle denizel sedimanlarda bulunmaktadır.

Belemnit kelimesi, Yunanca’da cirit veya dart anlamına gelmektedir. Fosilleşmiş kıvrımlı ve kurşunu andıran kısmın, gök fırtınaları esnasında cennetten düşen okların olduğu inancı geniş bir kesimce efsane olarak kabul edilmektedir. Parmak şekilli fosilli kısım ise, halkbilimde, şeytanın parmağı olarak adlandırılmaktadır.

 

« Geri Yeliz