OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

1G Kids


Glacijalni sedimenti

Ledenjaci se ne sastoje samo od leda i snijega. Oni sadrže vodu Vlatko, stijene Luka i sedimente Luka. Zbog toga led može izgledati prljavo.

Ledenjački potok na dnu ledenjaka može se zamrznuti sa stijenom ispod njega. Kako ledenjak napreduje, trga i vuče komadiće stijena sa površine i nosi ih sa dnom ledenjaka.

Stijene i krhotine padaju sa planine na površinu ledenjaka. Taj materijal se prenosi slično kao na pokretnoj traci.

Tijekom ljeta snijeg i led se počinju topiti. Otopljena voda teče u potocima po površini ledenjaka. Otopljena voda otiče na dno ledenjaka kroz pukotine i vertikalna okna.

This vertical tunnel is called a Moulin.  Meltwater drains from the top of the glacier through the tunnel.  Franz Josef Glacier, Westland Tai Poutini National Park, South Island, New Zealand. © Amanda Matson

 

« Natrag Goran Ledenjak