OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

1G Kids


Ledenjački led

Ledenjak nastaje kada se ne otopi sav snijeg. Svake zime na stari snijeg padne novi. Tanki slojevi snijega postepeno prelaze u led.

Formiranje glacijalnog leda ne ovisi samo o niskim temperaturama. U suhim područjima kao npr. Antarktika, treba stotine ili tisuće godina da padne dovoljno snijega kako bi nastao led. U vlažnijim područjima potrebno je samo nekoliko desetaka godina budući da su snijeg i kiša konstantne pojave.

Ledenjaci su ravnotežnom linijom podijeljeni na zonu akumulacije i zonu ablacije. Iznad ravnotežne linije ledenjak raste jer se snijeg i led ne otope tijekom ljeta. Ispoad ravnotežne linije, više leda nestaje nego što što ga nastane u zimskom periodu.

Graf sa zonama ledenjaka
Klikni na sliku za povećanje i legendu.

Graf sa zonama ledenjaka

  1. Zona ablacije
  2. Pukotine
  3. Snježna granica
  4. Zona akumulacije

Čim padne snijeg, kristalna struktura svake pahuljice se mijenja. Pod pritiskom palog snijega i vode Vlatko od kiša ili djelomičnog taljenja, kristali mijenjaju svoj oblik i rastu sve veći i veći.

Snijeg Led

S vremenom pahuljasti snijeg se pretvara u zrnato inje. Promjene u kristalima se nastavljaju i dalje i zrnato inje prelazi u glacijalni led.

Firn

 

« Natrag Goran Ledenjak