OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

1G Kids


Glacijalne promjene

Alpske ledenjake nalazimo visoko u planinama širom svijeta. U nekim planinskim lancima ima dovoljno leda da nastanu ledene kape. Takva područja leda nalazimo na Islandu, dok ogromne ledene ploče nalazimo na Grenlandu i Antarktici.

Prije nekoliko tisuća godina svijet je izgledao puno drugačije nego danas. Alpski ledenjaci su tekli sa planina i led je prekrivao velike dijelove Sjeverne Amerike i Europe. Veličinu ledenjaka možemo procijeniti prema ledenjačkim oblicima i sedimentima Luka koje su ostavili za sobom.

Graf glacijalnog maksimuma

Bijela područja na globusu prikazuju područja leda za vrijeme zadnjeg ledenog maksimuma prije 20 000 godina.


Ledenjaci su se širili i povlačili mnogo puta u Zemljinoj prošlosti. Mnogi geolozi vjeruju da je za vrijeme neoproterozoika (prije 650 milijuna godina) veći dio Zemlje bio prekriven ledom. To je pozanto pod nazivom "Snowball Earth". Velike količine kontinenmtalnog leda bile su i početkom paleoproterozoika (prije 2,5 milijardi godina). Naslage leda iz tog vremena pronađene su u stijenama Luka Huronian serije (Ontario, Kanada). Naslage su pretvorene u čvrstu stijenu.

Tilit (stijena nastala od glacijalnog tila)sa Gowganda formacije, Huronian serija (sjeverni Ontario, Kanada). © Abigail Burt

 

« Natrag Goran Ledenjak