OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Metamorfne kamnine

Metamorfne kamnine so nastale, ko se je del zemeljske skorje močno ogrel ali pa ga je zmečkal strašanski pritisk. Primer take kamnine je glinasti skrilavec. Nastal je iz dolgočasnega črnega blata na dnu oceana ali jezera. Včasih, a redko, najdemo v metamorfnih kamninah celo fosile Fonzi, vendar so navadno močno zmečkani. Pogoste metamorfne kamnine so še marmor, gnajs, skrilavec in druge.

Zbrusek


Več o metamorfnih kamninah

Metamorfna kamnina nastane s spremembo že prej obstoječe kamnine. Pod vplivom zelo visoke temperature in pritiska se v njej zgodijo pomembne fizikalne in/ali kemične spremembe. Take kamnine so marmor, gnajs, glinasti skrilavec, skrilavec in mnoge druge.

Nastanejo lahko zaradi visokega pritiska globoko v Zemljini skorji in plašču, zaradi tektonskih procesov, kot je kolizija (trk dveh tektonskih plošč) ali pa takrat, ko kamnine ogreje magma, iztisnjena iz Zemljine notranjosti.

Obala Brazilije je zgrajena iz metamorfnih kamnin. Na karti so prikazane kot ozke proge.

Static map.


 

« Nazaj Klemen