OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

1G Kids


Sedimanter kayalar

Sedimanter kayalar kum, çakıl ve çamurun tabakalar halinde yayılması ile oluşmaktadır. Zamanla bu tabakalar artmakta ve sıkışarak katmanlanmaktadır. Dolayısı ile bu katmanlar kayalara dönmektedir. Sedimanter kayalar çöllerde, göllerde ve denizlerde şekillenebilmektedir.


Daha fazla bilgi

Nehirler kayaç ve sedimanların taşındığı kanallardan sadece biridir.

Sedimanlar (kum, çamur, çakıl) diğer kayalardan rüzgar, yağmur ve kar yolu ile aşındırılarak taşınmakta ve sedimanter kayaları oluşturmaktadır. Bir çevrede sedimanter kaya bulduğumuz zaman, bu kayanın oluşumu esnasında o çevrenin durumunu belirleyebiliriz. Eski nehir yatakları ve kum fırtınalarının yönelimleri sedimanter kayalardan yapılacak gözlemler ile belirlenebilmektedir.

Güney İngiltere’nin büyük bölmü sedimanter kayalardan oluşmaktadır. Bu haritada sedimanter kayalar mavi ve mor renklerde gösterilmektedir.

Static map.


 

« Geri Bora