OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

1G Kids


Jeoloji Testi

Ne kadar biliyorsunuz ?

 1. Onegeology haritaları ne tür haritalardır?

  Biyolojik Haritalar
  Jeolojik Haritalar
  Yol Haritaları

 1. Fosil olarak bulduğumuz canlılar genel olarak hangi ortamlarda yaşamışlardır?

  Karalarda
  Uzayda
  Denizlerde


 1. Dünyada bulunmuş olan en uzun fosilin boyutları nedir?

  17 metre
  22 metre
  27 metre

 1. Dünya kaç yaşındadır?

  6.4 milyon yaşında
  46 milyon yaşında
  4.6 milyar yaşında


 1. Dünyadaki en sert mineral aşağıdakilerden hangisidir?

  Elmas
  Kuvars
  Pirit

 1. Fay Nedir?

  Bir fosil türüdür
  Yerküre üzerindeki kırıklardır
  Bir mineral çeşididir


 1. Volkanlardan ne çıkmaktadır?

  Şeker
  Su
  Lav

 1. Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıttır?

  Petrol
  Metal
  Rüzgar


 1. Akifer nedir?

  mineral
  deniz canlısı
  suyun depolandığı alanlar

 1. Isınma ve sıkışma süreçleri ile oluşan kayaçlara ne ad verilir?

  Sedimanter kayaçlar
  Volkanik kayaçlar
  Metamorfik kayaçlar


 1. Yerkürenin hangi tabakası sert kaya kütlelerince oluşturulmuştur?

  Kabuk
  Manto
  Çekirdek