OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

1G Kids


Metamorfik kayalar

Metamorfik kayalar yer kabuğu üzerinde ısınma ve basınç süreçleri sonucu oluşmuşlardı. Genellikle dağlık bölgelerde bulunmaktadırlar. Arduvaz örnek kaya grubu olarak değerlendirilebilir. Arduvaz deniz veya göl tabanı altında oluşan siyah çamurdan oluşan kayalar olarak değerlendirilir. Genellikle metamorfik kayalar sıkıştığı ve ezildiği için fosil Yeliz içerikleri yok denecek kadar azdır. Diğer metamorfik kaya örnekleri ise, mermer, gnays ve şistler olarak verilebilir.

Metamorfik kayaçlardaki ince dilimlere daha yakından bakın


Daha fazla bilgi

Metamorfik kayalar daha önce ortamda bulunan herhangi bir tür kayanın değişimi sonucu oluşmaktadır. Orjinal kayanın fiziksel ve kimyasal özellikleri çok yüksek sıcaklık ve basınç koşulları altında değişerek metamorfik kaya oluşumuna yol açmaktadır. Metamorfik kaya örnekleri ise, mermer, gnays ve şistler olarak verilebilir.

Kıtasal çarpışmalar gibi tektonik süreçler sonucu oluşan basınç metamorfik kayaların oluşumunda esas etken olarak kabul edilmektedir. Derinlerden gelen mağmanın ortamı ısıtması ile de metamorfik süreçler gelişmektedir.

Brezilya kıyı şeridi metamorfik kayalardan oluşmaktadır. Bu haritada bu oluşumlar şeritler halinde gösterilmiştir.

Static map.


 

« Geri Bora