OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

1G Kids


Krinoidler

Krinoidler dinazorların varoluşundan yaklaşık olarak 300 milyon yıl önce Orta-Kambriyen dönemde ve denizlerde ortaya çıkmaya başlamışlardır. Paleozoyik ve Mesozoyik dönemde ise geniş bir yayılım göstermişlerdir. Günümüzde halen benzer formlarına rastlanılmaktadır. Denizel canlı türlerinden olan Krinoidler, Brakiyal adı verilen kolların, plakla kaplı fincan şekilli gövdeyi sarması ile oluşmuşlardır. Bu gövdeye kaliks adı verilmektedir. Bu kaliksler deniz tabanına çapa gibi yapışmaktadırlar.

Krinoidler zambak bitkisine şekilsel olarak çok büyük benzerlikler göstermektedir.

 

« Geri Yeliz