OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

1G Kids


Brakiyopod

Brakiyopodlar dünya üzerinde yaklaşık olarak 550 milyon yıldan fazla bir süre varlıklarını sürdürmüşlerdir. Fosil formları erken Kambriyen dönemde ortaya çıkmasına rağmen, onun soyundan veya cinsinden geldiği düşünülen benzer canlılar günümüz okyanus ve denizlerinde halen yaşamaktadırlar. Paleozoyik periyot olarak bilinen ve 542 milyon yıl önce başlayıp 251 yıl önce sona eren dönemde bolca görülmektedir. Dolayısı ile bu döneme ait fosil formlarına sıklıkla rastlanılmaktadır. Brakiyopodlar, tropik denizlerden, Antarktika’daki soğuk denizlere kadar geniş bir yayılım gösteren denizel canlılardır.

Denizlere yaşamış olan brakiyopodlara gönömözde halen rastlanmaktadır.

Brakiyopod örneği

Brakiyopodlar, genellikle savunmasız canlılardır. Dış tehditlere karşı korumasız olan kabuğu sadece iç vücudu kapsamaktadır. Brakiyopodların birçoğu, deniz tabanında bitki köklerine bağlı olarak yaşamakta ve kendi yaşamını sürdürmesi için gerekli olan besinleri veya avını kovalayacak kapasitesi bulunmayan canlılardır.

Çok az Brakiyopod türü yumuşak sedimanlara bağlı olarak veya onlara yapışmış haldedir. Su akıntıları esnasında, kabuklar açılıp kapanarak besin girişine izin vermektedirler.

Geniş brakiyopodlar şekil olarak kuşlara benzemektedirler. Örneğin, Çin’de, benzer formları taş kırlangıçları ismini almakta ve değişik bitkiler ile kaynatılarak ilaç yapımında kullanılmaktadır.

 

« Geri Yeliz