OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

1G Kids


Bivalvler

Çift kabuklu yumuşakçalar olarak değerlendirilen Bivalvler dünya üzerinde yaklaşık olarak 500 milyon yıldan fazla bir sure varlık göstermişlerdir. İlk olarak dinazorların varoluşundan yaklaşık 300 milyon yıl önce, Kambriyen periyodunda ortaya çıkmıştır. Ancak, esas gelişimleri Mesozoyik ve Senozoyik çağda, okyanus ve denizlerde olmuştur. Kabukları bu dönemde tüm dünya kıyı şeridinde ve plajlarında geniş bir yayılım göstermiştir.

Bivalvlerin kabukları kalsit veya aragonit minerallerine ait kristallerden oluşmuştur. Fosil bivalvleri ise, kaya kütlesi içinde hapsolmuş ve tortullaşmış yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bivalvlere ait geniş kapsamlı bilgilere, güncel dünyamızda yaşayan benzer formlarına veya benzer canlıları incelediğimiz zaman ulaşabilmekteyiz.

Denizlerde yaşamış olan bivalvlere gönömözde halen rastlanılmaktadır.

Şeytan tırnağı

Bivalvler, valv adı verilen 2 adet sert kabuğun yumuşak bir vücudu sarması ile oluşmuş canlılardır. Kabuklar genel olarak fosil formlarında karşımıza çıkmaktadır. Ancak, kabukların birbirleri ile birleştiği menteşe şeklindeki yapının çürümesi nedeni ile, fosil formları çoğu zaman tek kabuklu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kabukların içinde bulunan kas ve bağlardan oluşan vücudun, kabukları veya valvleri açma ve kapatma görevleri vardır. Bu özellik, dişler ve kabukların bağlandığı menteşe kısmının şekli ile beraber bivalvlerin ayrılmalarında ve sınıflandırılmalarında kullanılmaktadır.

Bivalvlerin, çok sağlam bir şekilde eğilmiş veya bükülmüş olması nedeni ile, Gryphaea olarak bilinen, 17. ve 18. yüzyıllarda şeytan tırnağı olarak adlandırılan formlara benzediği söylenmektedir. Ayrıca, bu dönemde birçok insan bu şekillere sahip formların eklem iltihabı tedavisinde kullanılabileceğini düşünmekteydi.

 

« Geri Yeliz