OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

1G Kids


Ammonitler

Ammonitler 300 milyon yıl önce yaşamaya başlayıp, 65 milyon yıl önce nesilleri tökenmiş olan canlılardır. Genellikle denizel sedimanlarda bulunmaktadır.

Ammonitler, yerküre tarihinde Jura ve Kretase olarak bilinen dönemlerde yaşamış olan canlılardır. Kretase sonlarına doğru, dinazorlar ile eş zamanlı olarak nesilleri tükenmiştir. Genellikle fosiller olarak karşımıza çıkan ammonitler, sedimanlar içinde gömülü olarak bulunan artık ve izlerden ibarettir.

Ammonitler denizel canlılar olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Şekilsel olarak, bugünün nautiluslarına benzemektedirler.

Ammonitlerin kabukları, güçlü duvarlar tarafından bölünen ve septa olarak bilinen odacıklardan oluşmaktadır. Genellikle deniz tabanından 100 metre yukarıya kadar olan bir alan içerisinde yaşadıkları tahmin edilmektedir.


Ammonitler

Ammonitler ismini Mısır Tanrısı olarak bilinen Amun’dan almaktadır. Ayrıca, Yunan’lılar tarafından Zeus Ammon olarak bilinen tanrı da Ammonitlere ismini vermektedir.

Şekilde gösterilen Ammonit, metal para şeklinde ve koç boynuzu kafasına sahip olarak resmedilmiştir. Birçok Ammonit türü, isminin sonuna Yunanca boynuz anlamına gelen “keras” kökünden türemiş olan “ceras” ekini almaktadır.

 

« Geri Yeliz