OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

OneGeology Kids


Geološki kviz

Koliko veš o geologiji?

 1. Kakšno vrsto zemljevidov (kart) prinaša OneGeology?

  biološke karte
  geološke karte
  avtokarte

 1. Kje je živela večina organizmov, ki jih najdemo kot fosile?

  na kopnem
  v vesolju
  v morju


 1. Kako dolg je bil najdaljši najdeni fosil?

  17 metrov
  22 metrov
  27 metrov

 1. Koliko je stara Zemlja?

  6.4 milijona let
  46 milijonov let
  4.6 milijarde let


 1. Kateri je najtrši mineral na svetu?

  diamant
  kremen
  pirit

 1. Kaj je prelom?

  vrsta fosila
  razpoka v Zemljini skorji
  vrsta minerala


 1. Kaj bruha iz vulkana?

  sirup
  voda
  lava

 1. Kaj od naštetega je fosilno gorivo?

  nafta
  kovina
  veter


 1. Kaj je vodonosnik?

  mineral
  morski organizem
  podzemna shramba za vodo

 1. Nekatere kamnine nastanejo pod vplivom visokega pritiska in vročine. Kako jih imenujemo?

  sedimentne kamnine
  magmatske kamnine
  metamorfne kamnine


 1. Katera površinska zemeljska plast je sestavljena iz trdnih kamnin?

  skorja
  plašč
  jedro