OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

1G Kids


Til

Kada se ledenjak topi, sav materijal Lukakoji nosi ostavlja za sobom. Ta mješavina sedimenata Lukanaziva se til.

Zelenom bojom na karti Karlo prikazane su različite vrste tila (Manitoba, Kanada).

Statična karta.


Debljina tila ovisi o količini materijala koja se nalazila na ledenjaku, i može biti od 1- 2m debljine do nekoliko desetaka metara. Možemo naći nekoliko vrsta tila na jednom mjestu ako su se ledenjaci više puta topili.

Smećkasti Cochrane til i sivi Matheson til, sjeverni Ontario, Kanada. © Queens Printer for Ontario 2009.  Reproduced with permission.

Ledeni blokovi koji zaostaju sa tilom lagano se tope i nastaju depresije koje se nazivaju kotlovi. Kotao može biti ispunjen vodom Vlatko i nastaje jezero.


Blokovi stijena mogu biti dugo nošeni sa ledenjakom prije nego ga ledenjak odloži. Takvi blokovi su drugačijeg sastava od stijene u podlozi.

Veliki blokovi stijena (jugositčna Manitoba, Kanada). © Abigail Burt

Drumlini su asimetrični, glatki, izduženi nanosi tila. Drumlini nam pokazuju smjer kretanja ledenjaka.

Drumlin (Beagle Channel). Smjer kretanja ledenjaka je sa desna u lijevo (Estancia Harberton, Tierra del Fuego, Argentina). © Abigail Burt


Sastav tila daje nam informacije o području kuda se ledenjak kretao. To znači da će til iz različitih dijelova ledenjaka sadržavati različite stijene i minerale. Ponekad se iz minerala u tilu može odrediti njihova izvorna stijena. Geolozi uspoređuju karte sa visokim udjelom minerala (zlato, platina) sa kartama smjera kretanja ledenjaka.

 

« Natrag Goran Ledenjak