OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

1G Kids


Klizanja

Klizanje nastaje kada se dio tla i stijene Larry naglo odlomi i krene niz padinu. Područje se često sastoji od vlažnih sedimenata Luka.

Kod translacijskog klizanja masa se kreće po plohi približno paralelnoj površini.

Translacijsko klizanje

Kod rotacijskog klizanja kretanje se događa po zakrivljenoj plohi kod koje se gornji dio kreće prema dolje, a donji prema van (prema površini).

Rotacijsko klizanje

Primjer klizišta, Folkestone Warren, UK.

 

« Natrag Goran Ledenjak