OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

1G Kids


Ledenjački potok

Ledenjački potok nosi stijene Luka, pijesak i mulj dalje od ledenjaka. Materijal se odnosi i taloži u rijekama Goran i jezerima.

Ledenjački potok započinje u tunelu unutar ledenjaka. Kada potok izađe iz tunela, usporava. Sa sporijim tokom počinje i taloženje naslaga.

Naslage pijeska i šljunka ispred ledenjaka Franz Josef, Westland Tai Poutini nacionalni park, Južni otok, Novi Zeland. © Richard Burt

Naslage koje zaostaju u tunelima formiraju hrptove strmih strana koji se nazivaju eskeri.

Slojevi pijeska, silta i gline talože se u jezeru daleko od tunela. Takvi slojevi se nazivaju varfovi. Broječi slojeve gline geolozi mogu zaključiti kolika je bila starost jezera.

Slojevi smeđe gline i sivog silta iz glacijalnog jezera (južni Ontario, Kanada). Jezero je presušilo kada se ledenjak povukao prema sjeveru. © Abigail Burt

Jezerski glacijalni sedimenti (silt i glina) LLuka prikazani su na karti ljubičastom bojom (Manitoba, Kanada). Ove sedimnte obično nalazimo u niziskim područjima, a krajolik je obično prilično ravan.

Statična karta.


Ispred mnogih ledenjaka koji se otapaju nalazimo jezera. To su proglacijalna jezera.

Proglacijalno jezero ispred ledenjaka Kviarjokull, Island.

Ledenjački potok počinje u tunelu u ledenjaku.

Ledenjački potok teče kroz tunele u ledenjaku. Slika je slikana u tunelu unutar ledenjaka Franz Josef (Westland Tai Poutini nacionalni park, Južni otok, Novi Zeland). © Amanda Matson

Naslage koje zaostaju u tunelima formiraju hrptove strmih strana koji se nazivaju eskeri.

Eskeri, Kippet Hills. Smjer sjever, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Eskeri su na karti Karlo prikazani dugim crvenim linijama (Manitoba, Kanada).

Većina eskera orijentirana je u smjeru kojim se kretao ledenjak.

Ovaj ledenjak se kretao od sjeveroistoka prema sjeverozapadu.

Statična karta.


Veliki nanosi pijeska i šljunka mogu se formirati na ušću tunela u jezero.

Veliki nanosi pijeska i šljunka mogu se formirati na usšću tunela u jezero.  © Hannah Evans BGS

Ponekad iz ledenjačkog jezera u komori ispod ledenjaka nastane subglacijalno jezero. Proglacijalna i subglacijalna jezera mogu izazvati snažne poplave. Ogromne količine vode i sedimenata stvore goleme odvodne kanale.

Geolozi misle da je krajolik države Washington (SAD) nastao naglom odvodnjom glacijalnog jezera Missoula.


 

« Natrag Goran Ledenjak