OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

1G Kids


Kretanje ledenjaka

Ledenjak može izgledati kao čvrsti blok leda, ali on se ipak vrlo sporo kreće. Ledenjak se pomiče zbog pritiska težine leda. Otopljena voda na dnu ledenjaka pomaže mu da lakše klizi po površini.

Rubovi i gornji sloj ledenjaka nisu pod tolikim pristiskom. Ti dijelovi su kruti i skloniji pucanju i tu nastaju pukotine. Mnogo pukotina nastaje kada ledenjak prolazi kroz veće neravnine ili uz krivine u dolini.

Velika pukotina na ledenjaku Franz Josef, Westland Tai Poutini nacionalni park, Južni otok, Novi Zeland. © Amanda Matson Pukotina u ledenjaku iznad Neko Harbour, zaljev Andvord, Antarktika. © David Burt

Ledenjaci se kreću vrlo sporo. Većinom se pomiču nekoliko centimetara do nekoliko metara na dan. Povremeno se kretanje ledenjaka ubrza. To se naziva rastom ledenjaka. Takav ledenjak može napredovati desetke do stotine metara dnevno.

 

« Natrag Goran Ledenjak