OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

1G Kids


Odronjavanja i prevrtanja

Odronjavanje ili prevrtanje događa se kada stijene Luka i ostali sedimenti Larry padaju sa visine na dno padine.

Ruševine stijena na dnu padine nazivaju se sipari. Stariji sipari prekriveni su travom, raslinjem ili drvećem.

Sipari. Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. © Abigail Burt

Odronjavanja se događaju vrlo brzo i za njihovo pokretanje nije potrebna voda Vlatko.

Lavine su isto tip odronjavanja.

Sniježna lavina. Paradise Bay, Antarktika. © David Burt

 

« Natrag Goran Ledenjak