OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

1G Kids


Puzanje

Puzanje je vrlo sporo kretanje koje može trajati godinama, ili čak i stoljećima. Puzanje ne možemo vidjeti, ali se može prepoznati po nagnutim ogradama i stupovima, napuknutim zidovima.

Neki brežuljci su pokriveni dugim uskim stepenicama koje se nazivaju terase. Terase su nastale puzanjem tla. Proces se ubrza kretanjem životinja po terasama.

Terase u Wanuskewin Heritage Park, sjeverno od Saskatoon, Saskatchewan. © Abigail Burt

Kada se sediment Luka širi, pojedinačne čestice se dižu pod pravim kutem u odnosu na padinu. Sedimenti se šire kada se smrznu, smoče ili zagriju na suncu. Kada se sedimenti skupljaju, čestice padaju natrag ravno dolje. Puzanje traje dugo, jer se svaka čestica istovremeno može pomaknuti samo nekoliko milimetara do nekoliko centimetara.

Graf puzanja. © Abigail Burt

Kliknite za povećanje i legendu.

Ovaj graf nam pokazuje kako se kreće svaka pojedinačna cestica na padini. Sa svakim ciklusom čestica se pomakne malo dalje.

  1. Prošireni površinski dio
  2. Gravitacija

 

« Natrag Goran Ledenjak