OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

1G Kids


Kontinentalni ledenjaci

Kontinentalni ledenjaci su kontinentalne mase leda mnogo veće od alpskih ledenjaka. Mali kontinentalni ledenjaci nazivaju se ledena polja. Veliki kontinentalni ledenjaci su ledene ploče. Grenland i Antarktika su gotovo u potpunosti prekriveni ledom debljine do 3500 m.

Ledene kape veće su od ledenih polja, ali manje od od ledenih ploča. Iz ledenih ploča mogu teći manji ledenjaci.

Ledenjak koji teće iz ledene kape Hofsjokull, središnji Island. © Abigail Burt

Kontinentalni ledenjaci mogu prekriti krajolik i samo se najviši planinski vrhovi probijaju kroz led. Takve vrhove nazivaju nunatak.

Nakon povlačenja ledenjaka na stijeni zaostaju dugačke, uske ogrebotine. Geolozi mogu iz njih zaključiti u kojem se smjeru ledenjak kretao. Ponekad imamo dva seta ogrebotina koji pokazuju dva različita smjera kretanja.

Ogrebotine na ispoliranoj stijeni u podlozi (Sudbury, Ontario, Kanada). © Abigail Burt

Iza ledenjaka zaostaju zaobljene mala brda, asimetrične stijene koje nam pokazuju smjer kretanja ledenjaka. Poleđina svakog brda je blago nagnuta i ispolirana od ledenjaka. Prednji dio je razveden i strm jer led lomi stijenu Luka kako se kreće preko nje.

Zaobljene stijene, Yalour Islands, Antarktika. Na ovoj slici ledenjak se kretao sa lijeva na desno. © Abigail Burt

Kontinentalni ledenjaci su mnogo veći od alpskih ledenjaka, ali je puno teže uočiti njihov utjecaj na krajolik.

Sedimenti Luka su odnešeni i stijena u podlozi se polira prolaskom ledenjaka. Proces je puno brži ako u podlozi ledenjaka ima više materijala.

Ledenjak je odnio sve sedimente sa stijene u podlozi. Stijena u podlozi je izbrušena i ispolirana. Killarney Provincial Park, Ontario, Kanada. © Richard Burt

Ledenjak može ukloniti i manje dijelove stijene i za njima ostaju manje ili veće polumjesečaste pukotine.

Polumjesečaste pukotine na ispoliranom granitu, Killarney Provincial Park, Ontario, Kanada. © Abigail Burt

Glacijalni led i ledenjački potok mogu napraviti bore i utore u stijeni. Većinom su usmjereni u smjeru kretanja leda, a ponekad mogu biti i zavojiti.

Zaobljeni kanali na stijeni u podlozi, Killarney Provincial Park, Ontario, Kanada. © Abigail BurtDugački utori u stijenu u podlozi nastali djelovanjem glacijalnog leda i ledenjačkog potoka, Whitefish Falls, Ontario, Kanada. © Abigail Burt


 

« Natrag Goran Ledenjak