OneGeology Kids banner To be the provider of geoscience data globally Navigation
Main content
Bottom links

1G Kids


Alpski ledenjaci

Alpski ledenjaci nastaju visoko u planinama u cirkovima. Kako ledenjak raste, led polagano curi iz cirka u dolinu. Nekoliko ledenjaka koji izlaze iz cirkova može se u dolini spojiti u veći ledenjak. Kada izlazi iz doline, ledenjak se širi.

Dolinski ledenjaci sa nunatacima (vrhovi palnina koji vire iz leda), Narsarssuaq (južni Greenland). © Richard Burt

Led koji se nalazi u kontaktu sa rubovima doline, sadrži stijene i sedimente Luka zbog čega je led tamno sive ili smeđe boje. Zbog toga kada se spoji više dolinskih ledenjaka u jedan veći, on ima prugasti izgled.

Pruge sedimenata u glacijalnom ledu. Sediment  nam pokazuje gdje je bio rub pojedinačnog ledenjaka. © Abigail Burt

Zone alpskog ledenjaka:

Diagram of an alpine glacier
Kliknite za povećanje i legendu.

  1. Prekinuti greben
  2. Prijevoj
  3. Rog
  4. Viseća dolina
  5. Ledenjak

Alpski ledenjaci dok se kreću čupaju i bruse stijene u podlozi i oblikuju U doline i oštre planinske vrhove i grebene.

Cwm Rhiwarth. U dolina.


Cirk je udubina zdjelastog oblika visoko u planinama.

Cirk, zdjelasta udubina, zasotala nakon povlačenja ledenjaka. Holar, sjeverni Island. © Abigail Burt

Između dva susjedna ledenjaka može nastati planinski prijevoj.

Planinski prijevoj (oštar greben stijena) između U dolina.  Eyjafjordur, Island. © Abigail Burt

Isprekidani grebeni i viseće doline nastaju kada se spoji više manjih dolinskih ledenjaka sa većim ledenjakom.

Doline obično imaju V oblik. Ledenjaci erozijom proširuju dolinu oblikujući je u U oblik.

U viseća dolina, Wales. © Abigail Burt

Ponekad se na dnu cirka formiraju planinska jezera. Na geološkoj karti Karlo područja Cumbria (UK) prikazana su tri planinska jezera (crni oblici).

Statična karta.

Slika: Jezero Brandy, Angus


Rogovi su strmi planinski vrhovi koji nastaju spuštanjem ledenjaka iz više cirkova (Matterhorn, Švicarska).

Rog okružen cirkom i dolinskim ledenjacima (zaljev Paradise, Antraktika). © Richard Burt

Ledenjačke doline poplavljene morskom vodom William nazivaju se fjordovi. Neki fjordovi su duboki i više od 1 kilometra.

Pogled sa fjorda Nærø (Noreška) na selo Gudvangen. © Richard Burt

 

« Natrag Goran Ledenjak